ماتولید کنندگان پیشرو تجهیزات جانبی هند  برای اتاق های سرما، یخچال کامیون منجمد، خنک کننده کنسرو و پناهگاه های مخابراتی هستیم. تاسیس درسال 1999 به عنوان تولید کننده وسایل جانبی اولیه برای یک بازار هندی ادغام کننده  از آن زمان  ما سریعا رشد کرده ایم  وخودمان را به عنوان راهبر بازار نه فقط در هند بلکه در چندین بازار سراسر دنیا ساخته ایم.

امروزه تنوع وسیع محصولات ما را  به عنوان یک رقیب وسایل جانبی تک نقطه برا رهبران صعنتی جهانی می سازد.با بیش از یک دهه تجربه  دربازارهای جنوب آسیا، خاورمیانه ، هند واروپا  ما درک عمیقی از تکامل  نیازهای صنعتی داریم.

ما به درستی معتقدیم  که موفقیت ما بستگی به موفقیت مشتری دارد. مشتریان ما به طور پیوسته بیش از همتاهای خود عملکرد نشان داده اند وما رضایتمندی زیاد را دربودن بخشی از سفرشان می دانیم.