عوامل متعددی از لوازم جانبی Intertecnica در بازار است.

سوپاپ جبرانساز Intertecnica برای نصب بر روی دیوار یا اتاق سرد پیش ساخته برنامه ریزی شده است

هدف اساسی از دریچه به تعادل رسیدن فشار داخل با فشار خارج از اتاق سرد است. سیستم کشویی جدید برای دربهای کوچک، متوسط و بزرگ اتاق سرد نشان دهنده فرصت جدیدی است که Intertecnica به مشتریان خود می دهد.

آنها حتی با دستگاه باز شدن خودکار موجود هستند. مطابق با استانداردهای ایمنی و نصب و بهره برداری آسان نتیجه دوره های طولانی آزمایش در کارگاه ها مربوطه است.

علاوه بر این … گیره پانل، جداکننده پانل، قفسه و لوازم جانبی کامل در محدوده محصولات  Intertecnica میباشد.