جوانانی که به تازگی قادر  به ارائه راه حل های موثر  برای حل مشکلات گوناگون این شکل های بازار هستند، مدیران در واحدهای پردازش چندگانه ، یک تیم از تکنسین ها ومتخصص های واجد شرایط در حوزه هایشان،را ادغام کرده و با انگیزه دادن و تشویق انهاباعث تولید یک محصول با کیفیت برتر شدیم.

حمل و نقل (تدارکات)

 بادارا بودن  یک سیستم با کیفیت هنری رسیدگی به کالاها , به خاطر مطالعه دقیق اندازه پالت ها،توانستیم  هزینه های  حمل ونقل همچنین حتی  حمل ونقل های طولانی را بهسازی کنیم. خانه رفاه ما برگ برنده ارائه سریع  محصولات واحد های پردازش چندگانه وارسال سریع وکارآمد است.

سند کیفیت

در واحدهای پردازش چندگانه سال 2003 دارای  گواهی چشم انداز ایزو 9001 : 2000  با اعلان کیفیت محصولات ارائه شده است. برعکس سیر تکاملی و راه اندازی شده رو به آینده، این شرکت آماده شروع چالش های جدیددر بازار تغییرات است.